Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum
Nederland
Telefoon nummer: 035-683-8833

Passief bouwen kent een sterk groeiende belangstelling in de werelden van bouw en installatie. De positieve ontwikkelingen rond de Stichting PassiefBouwen.nl zijn daar een sprekend voorbeeld van. De taak van de PassiefBouwen Academy is er voor te zorgen dat kennis, inzicht en vakmanschap met betrekking tot passief bouwen minstens gelijke tred houden met de groeiende belangstelling voor deze bouwmethode, met als kenmerken comfortabel wonen en werken, een gezond binnenmilieu en omvangrijke energiebesparingen.

Binnen de PassiefBouwen Academy worden opleidingen, cursussen, in company trainingen, bijscholingen e.d. ontwikkeld, in samenspraak met de deelnemers van de Stichting PassiefBouwen. Gericht op alle gewenste niveaus binnen de werelden van bouw en installatie worden activiteiten ontwikkeld. Het bewust van start gaan en werken vanuit integratie tussen omgeving, gebouw en installatie is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Kennisontwikkeling Passief Bouwen

Passief bouwen is eeuwenoud en heeft in verschillende klimaten logische ontwikkelingen gekend (zelfs Socrates, 470 – 399 voor Christus, beschreef het al en het werd in het oude Griekenland bewust toegepast).

Passief bouwen is niet ingewikkeld, maar vraagt wel extra aandacht voor details.
Passief bouwen is niet tot nauwelijks duurder, als er vanaf het allereerste begin goed en professioneel wordt voorbereid. Die gewenste professionaliteit ligt ten grondslag aan het ontwikkelen van opleidingen en cursussen vanuit de PassiefBouwen Academy.

Passief bouwen is zowel voor nieuwbouw als voor renovatie toepasbaar.
Inmiddels kunnen er aan de hand van gecertificeerde, afgeronde projecten (Passief Bouwen Keur) concrete (en spectaculaire) resultaten met energiebesparing worden aangetoond, zowel in nieuwbouw als in renovatie.

In 2020 zal op Europees niveau naar verwachting de verplichting voor nieuwbouw van energieneutraal bouwen worden ingevoerd. Op weg naar 2020 is het van belang te kiezen voor bouwmethoden welke leiden tot woningen en gebouwen die nauwelijks energie vragen voor ruimteverwarming. Passief bouwen is zo’n bouwmethode en volgens de Stichting PassiefBouwen.nl dé bouwmethode voor de toekomst en op weg naar energieneutraal nieuw bouwen in 2020.