Schieweg 50a
3039BD Rotterdam
Nederland
Telefoon nummer: +31612519052
Website: http://arianelelieveld.nl/

Ombouwer | Specialist van het dagelijkse wonen en leven

Studio Ariane Lelieveld geeft advies in zelfvoorzienende gezonde woningen en wijken waarbij woonplezier met elkaar voorop staat. De focus is gericht op de energietransitie, verduurzaming van bestaande gebouwen en een sterke wijkeconomie. Dienstverlening kan worden gegeven op strategie, visie vorming, duurzaam ontwerpen, begeleiding en advies.

In mijn rol als ombouwer van de nieuwe samenleving ben ik een specialist die een bijdrage levert aan de impact van technologie op ons toekomstige wonen en leven. Ik werk met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, om klimaatactie, empowerment en vele andere doelen te versnellen!

Als ombouwer met een oorsprong in het ontwerpen geef ik niet alleen een nieuwe kijk op technologie maar ook op het dagelijks leven. Dit zal in het toekomstig wonen en leven snel veranderen. Ik treed op als onafhankelijk adviseur binnen het herbestemmen, transformeren en renoveren van gebouwen.Zowel voor de eindgebruiker, de bewoners als ook voor de marktpartijen, aannemers installateurs.

Verder zet ik mij als social ondernemer in voor mijn eigen woon- en leefomgeving. Zo stond ik aan de wieg van de oprichting van het Cooperatie Blijstroom en initieerde ik het Repair Cafe Rotterdam Noord en was ik twee jaar lang, tijdens een onstuimige tijd, penningmeester van het bewonersbedrijf De Nieuwe Banier.

samen | transformeren | renoveren | verbouwen | pionieren | ombouwen | bestaande woningvoorraad | specialist van ons dagelijks leven | werkt aan de nieuwe wereld | schone energie | stadsontwikkelaar voor duurzaam woonplezier

kernwaarden : hybride denker, emphatisch, overzicht, zorgzaam, kwaliteit, verantwoordelijkheid, loyaal, intiuitief, gedreven, inventief, signaleren, zinvolle bijdrage, remote werker

Ambitie: alleen bouwen met materialen en producten die echt bijdrage aan een CO2 neutraal en klimaatbestendig toekomst o.a. #hout #kurk #vlas #hergebruik

ombouwer&particulier bouwbegeleider aannemer, expert vh dagelijks leven, prototyping de nieuwe wereld, community builder, #hetverhaalvandemeterkastv1935naar2035