Alexandre Lecocqsingel 36
3543 JE Utrecht
Netherlands
Telefoon nummer: '+31 (0) 88 0080800
Website: http://www.bergenbos.nl/

BERGENBOS is een gespecialiseerd adviesbureau met als specialisme energiezuinig (ver)bouwen en renoveren. De eindgebruiker en opdrachtgever staat bij ons centraal en aan de hand van verschillende rekenmethodieken proberen we op een dynamische wijze, een waardevolle en kosteneffectieve bijdrage te leveren aan projecten. Samenwerken is het sleutelwoord tot succes, ofwel LEAN bouwen.

Blowerdoortest

Een blowerdoor is een machine die wordt gebruikt om de luchtdichtheid van gebouwen te meten. Het kan ook worden gebruikt om de luchtstroom te meten tussen gebouwzones, om luchtkanalen op luchtdichtheid te testen en om fysiek te helpen met het lokaliseren van luchtlekkage in de gebouwschil. Bij ‘passieve’ gebouwen doen we vaak een blowerdoor test bij de tussencontrole en opleveringscontrole al dan niet gecombineerd met een rooktest.

Thermografie

Thermografie is een techniek waarbij met speciale apparatuur infraroodstraling gemeten wordt. Alle objecten met een temperatuur boven het absolute nulpunt (0 Kelvin/-273°C) zenden infraroodstraling uit. Infraroodstraling valt onder het zichtbare spectrum. Een lage temperatuur zal zichtbaar worden als blauw en naarmate de temperatuur toe neemt, zal de kleur roder worden. De hoeveelheid straling is afhankelijk van diverse eigenschappen en condities van het oppervlak en de omgeving waarin het object geplaatst is. Hieruit wordt de temperatuur gemeten.

Bij gebouwthermografie is niet het doel om te meten wat de temperatuur is, maar wat de verschillen zijn. Hierdoor zal het mogelijk zijn om warmte lekken/thermische bruggen en ontbrekende/slechte isolaties te identificeren. Een thermische brug is een verbinding in de constructie waarbij de warmte beter geleid wordt dan ergens anders in het gebouw. Dit houdt in dat op deze locatie de warmte-isolatie verschilt ten opzichte van de rest van het gebouw. We werken enkel met level 2 gecertificeerde thermografen.

Cursussen

Bergenbos verzorgd cursussen op het gebied van passiefbouwen. Dit kan algemene informatie zijn over passief bouwen en gedetailleerde informatie in deelgebieden, waaronder; PHPP berekeningen, Detailleringen en luchtdicht bouwen. De cursussen worden gehouden in het passiefhuis te Utrecht. Indien gewenst kunnen wij ook in-company-cursussen verzorgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.