Utrecht
1111 Utrecht
Netherlands

Energiebesparing in de industrie en gebouwde omgeving komen beiden aan bod binnen het vakblad en het online platform EnergieGids.nl van Sdu uitgevers in Den Haag. Industrie en gebouwde omgeving zijn twee totaal verschillende werelden met afwijkende informatiebehoeften. De energie-ontwikkelingen in de industrie zijn meer procesgestuurd, terwijl die in de gebouwde omgeving vooral worden bepaald door ontwikkelingen in de schil en klimaatinstallaties.
In de gebouwde omgeving is er momenteel veel aandacht voor passief bouwen (energie besparen en comfort), energieneutraal bouwen (epc=0) en energienotanul projecten (energiekosten nul). Drijfveren zijn de regelgeving (in 2020 moeten nieuw te bouwen woningen in Nederland bijna energieneutraal (BENG) zijn), Energieakkoord, Europese ontwikkelingen, imago en MVO.

Motieven
Motieven om energie te besparen zijn:
• Wet- en regelgeving.
• Kostenbesparing.
• MVO/imago.
• Beperking CO2-uitstoot.
• Inzicht in energieverbruik door energiemonitoring/bewustwording.
• Benchmarking.

Redactionele inhoud
Het blad en de online richten zich zowel op de groot- als kleinverbruikers, ontwerpers, installateurs, aannemers, toeleveranciers en energie-adviseurs. In de categorie kleinverbruik vallen de meeste aansluitingen voor woningen en kleinzakelijke ondernemingen in het mkb. Grootverbruikers kennen een andere energiebesparingsproblematiek dan kleinverbruikers. Bij kleinverbruikers richt de energiebesparing zich veelal op bouwkundige ingrepen als schilisolatie, zonnepanelen en –collectoren en installaties. Bij grootverbruikers gaat het veelal om energiebesparing in processen, energiemonitoring en inkoop. Grootverbruikers vinden we dan ook hoofdzakelijk in de industrie en grote gebouwen (ziekenhuizen, winkelcentra, grote kantoorgebouwen, et cetera).
EnergieGids biedt ook ruimte voor energiebesparing in transport, zoals elektrisch vervoer, slimme laadpalen, brandstofbesparing en dergelijke.

Redactie
Algemene aandachtspunten in EnergieGids zijn:
• Duurzame energie/opwekking
• Regelgeving & Beleid
• Passief-, energieneutraal en energienotanul bouwen en renoveren
• Smartgrids & Domotica
• Biobased economy
• Energiebesparende installaties
• Productie & Distributie
• Energiebesparende industriële processen en industriële gebouwen
• Energiemonitoring

Onderwerpen in EnergieGids
EnergieGids probeert zoveel mogelijk de inhoud af te stemmen op de kennisbehoefte bij de doelgroep in relatie tot energiebesparing:
• Maatregelen voor energiebesparing in gebouwen, door schilisolatie en luchtdicht bouwen.
• Maatregelen voor energiebesparing in gebouwen, door energiezuinige installatietechnieken.
• Maatregelen voor energiebesparing in gebouwen, door energiemonitoring.
• Maatregelen voor energiebesparing in gebouwen, door gedragsbeïnvloeding.
• Maatregelen voor energiebesparing in industrie, door schilisolatie.
• Maatregelen voor energiebesparing in industrie, door energiezuinige installatie- / procestechnieken.
• Maatregelen voor energiebesparing in industrie, door energiemonitoring.
• Maatregelen voor energiebesparing in gebouwen, door energiezuinige installatietechnieken.
• Van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
• Verantwoord energieverbruik onderdeel laten zijn van MVO.
• Wijze waarop CO2-footprint verkleind kan worden.
• Instrumenten voor energiemonitoring.
• Maatregelen om energie te besparen op het gebied van mobiliteit.
• Inzicht in kennistools.
• Kennis nemen van diensten op het gebied van energiebesparing (energie-adviseurs, installateurs).
• Inzicht in subsidieregelingen.
• Inzicht in ervaringen bij andere bedrijven/gebouwen.
• Informatie over relevante beurzen, zoals Energie (Brabanthallen ’s-Hertogenbosch).

Uw verhaal in EnergieGids?
Leden van de Stichting PassiefBouwen hebben de mogelijkheid kosteloos een artikel aan te bieden aan EnergieGids over innovatieve producten, diensten of projecten. Voorwaarde voor eventuele plaatsing is wel dat het geen reclameverhaal betreft, maar vakinformatie. Voor vragen kunt u terecht bij de hoofdredacteur van EnergieGids, Frank de Groot (frank@bouwcommunicatie.nl) of anders Frank Grootenboer of Gerben Bos van de Stichting PassiefBouwen.

Adverteren?
Voor vragen over adverteren in het blad kunt u terecht bij:
Arthur Middendorp
Jetvertising b.v.
T (070) 399 00 00
M (06) 2217 3998
E arthur@jetvertising.nl