Asterweg 13
1031 HL Amsterdam
Nederland
Telefoon nummer: 0206939400
Website: http://mtbarchitecten.nl/

MTB Architecten is een integraal werkend architectenbureau. We begeleiden onze klanten graag bij het formuleren en het calculeren van hun project (projectmanagement), bij het vormgeven en de technische uitwerking ervan (architectuur en bouwkunde) en bij de realisatie en de budgetbewaking (bouwmanagement).

Ontwerpen is voor ons integraal nadenken over: het comfort en de beleving van de gebruikers, de inpassing in de omgeving, alle aspecten van duurzaamheid, de vormgeving van het gebouw, het interieur en de omgeving, de kosten van realisatie en gebruik, en de degelijkheid, flexibiliteit en toekomstbestendigheid.