Waanderweg 146
7812 Emmen
Netherlands
Telefoon nummer: '+31 (0) 591-630004
Website: http://rensarchitecten.nl/

Room ontwerp en bouwadvies is veelzijdig georiënteerd, waarbij niet de schaal van een project van belang is maar de kwaliteit ervan. Een gebouw met architectonische kwaliteiten voegt zich idealiter stedenbouwkundig in en heeft meerwaarde voor zijn omgeving. Hierbij komt het niet alleen aan op de samenstelling van volumes maar ook op de toegepaste detaillering en materialisering, hetgeen bij passief bouwen een belangrijk aspect is.

Van ontwikkeling en schetsontwerpen tot aanbestedingen en bouwbegeleiding. Van de eerste ideeën tot de oplevering. Wij kunnen voor u het gehele proces begeleiden en maken hierbij gebruik van moderne communicatie- en productiemiddelen.

Bouwen is steeds complexer geworden. Het is daarom steeds belangrijker om de juiste partijen bij elkaar te brengen. Wij werken samen met erkende en vertrouwde partners die zich op afzonderlijke onderdelen hebben gespecificeerd. Wij spelen in deze samenwerking en vaak in bouwteams als ontwerper en coördinator een cruciale rol. Bij ons staan daarbij de wensen van de opdrachtgever voorop, hij/zij is diegene die nog vele jaren gebruiker zal zijn. Wij zien het als een uitdaging om de opdrachtgever te overtuigen om voor kwaliteit te gaan en zullen tijdens het gehele ontwerpproces hierop aansturen zonder dwingend te zijn.

Wij denken niet in standard oplossingen. Wij zijn constant op zoek naar innovaties of nieuwe bouwmaterialen en zullen u zoveel mogelijk informeren over deze verschillende mogelijkheden. Omdat wij tijdens het hele proces open staan voor nieuwe mogelijkheden en alternatieven, laten wij geen opties onbenut om u als klant uiteindelijk het beste eindresultaat te leveren. Nieuwbouw van een eigen huis of van een gebouw is een ingrijpende gebeurtenis die veel mensen ook maar één keer in hun leven doen. Vaak betekend dit dat er allerlei vragen zijn; hoe begin ik?, hoe moet het eruit zien? Wat gaat het kosten? Welke vergunningen zijn er nodig? Wie gaat het bouwen? Allemaal vragen waarmee iemand die bouwen wil te maken krijgt.

Veel mensen kiezen daarom voor een veilige keuze en kopen een bestaande woning zodat men precies kan zien wat men krijgt voor een bepaald bedrag. Hoewel deze keuze logisch is en waarschijnlijk in veel gevallen ook prima uitpakt, heeft het bouwen van een nieuwe woning of gebouw wel degelijk een aantal voordelen.

Belangrijkste voordeel is dat men een woning of gebouw ‘op maat’ kan maken, d.w.z. volledig afgestemd op de wensen en behoeftes van de gebruiker zowel qua indeling als qua uitstraling. Een ander, steeds belangrijker argument, is dat een nieuwe woning of gebouw voldoet aan de hedendaagse normen wat betreft comfort, veiligheid en energieverbruik. De lat kan daarbij zelfs nog wat hoger gelegd worden door bijvoorbeeld een woning te bouwen die geen energiekosten heeft.

ROOM ontwerp en bouwadvies kan voor u alle vragen invullen die u heeft bij de overweging voor nieuwbouw. Wij maken voor u een ‘maatpak’ waarbij het onze uitdaging is om het hele bouwproces zo soepel mogelijk te laten verlopen en de opdrachtgever zoveel mogelijk te adviseren in de vele keuzes die tijdens het ontwerp- en bouwproces gemaakt moeten worden.