Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam
Netherlands
Telefoon nummer: 010 4254055
Website: http://www.villanova-architecten.nl/

VILLANOVA vindt zijn inspiratie in de bestaande toestand. We zijn echte probleemoplossers en worden daarom vaak gevraagd voor bijzondere en unieke opgaven. Bij hergebruik van bestaande gebouwen richten we ons op een analyse van de mogelijkheden van het pand met de blik van een ontwerper. Daarmee maken we vaak hergebruik mogelijk met minder inzet van middelen. We hebben een zekere reputatie om onhaalbare projecten haalbaar te maken.

Ook bij renovatie speelt analyse van de bestaande situatie de hoofdrol. We speuren in elk gebouw de sterke kanten op en zoeken naar verbeteringen van vooral de zwakste schakels, zoals de entree, de buitenruimte of de geluidisolatie. Zo kunnen we zeer doelgericht ingrijpen met minimale middelen. En we zijn slim in het benutten van kansen, zoals extra woonruimte op bergingslagen, entresols, in uitbouwen of door optoppingen. Ons credo bij de bestaande voorraad is: het programma bepaalt de kosten, meestal niet het gebouw. Werk dus eerst aan een goed programma, dat echt aansluit bij de sterke punten van een gebouw.

Daarvoor is een nauwkeurige gebouwanalyse onmisbaar. Maar al te vaak worden beslissingen over het programma of zelfs over behoud of sloop van een pand genomen zonder deze specifieke kennis. Wij werken graag in nauw overleg met onze opdrachtgever aan een haalbaarheidsstudie om onze grote expertise op dit gebied volledig tot zijn recht te laten komen.

Van oudsher hebben we affiniteit met milieuvriendelijke oplossingen en daarmee een voorkeur voor renovatie in plaats van sloop-/nieuwbouw waar dat mogelijk is. We hebben ruime ervaring met zeer energiezuinige (passief-) renovatie en nul-energiewoningen. We onderzoeken in al onze projecten of ze energiezuiniger kunnen. Op termijn is dat ook het meest rendabel. Villanova is lid van de stichting PassiefBouwen en ontving de PassiefBouwen Award 2009. Ons passieve renovatieproject Sleephelling werd daarnaast genomineerd voor De Nederlandse Bouwprijs 2011 en De Gulden Feniks 2011