De belangrijkste opleiding ‘certified Passive House Designer / Consultant, werd enkele jaren geleden ook door de Stichting PassiefBouwen in Nederland gegeven en was goedgekeurd door de BNA voor permanente educatie. Een herintroductie hiervan is noodzakelijk vanwege de toenemende vraag naar diepgaande kennis op het gebied van energieverbruik in de gebouwde omgeving. Dit jaar in 2019 hebben we met succes deze cursus opnieuw leven gegeven, met een vijftiental cursisten was het een succes.

Passief bouwen is wereldwijd de snelst groeiende energie prestatie standaard, met mooie architectuur en altijd de laagste netto energievraag. Met het PassiefBouwenKeur® van de Stichting PassiefBouwen zijn opdrachtgevers verzekerd van een hoge energiezuinige bouwkwaliteit, dit in ook heel goed omschreven in de nieuwe certificeringsgids, welke is te downloaden op https://www.passiefbouwen.nl/over-ons/literatuur-en-rapporten

 

“Kwaliteit is geen toneel.

Het is een gewoonte.”

Aristoteles 384vC-322vC

Als de erkende samenwerkingspartner van het wereldwijde gerenommeerde netwerk van het Passivhaus Institut (PHI), heeft de Stichting PassiefBouwen dit voorjaar besloten het opleidingsprogramma uit te breiden en deze cursus op de agenda te zetten. Wereldwijd is deze training door duizenden experts gevolgd en zijn na het succesvol afronden van het examen te vinden in de internationale database: https://service.passivehouse.com/de/profis/planerkarte ,waarbij Nederland redelijk karig afsteekt.

PassiveHouse Designers / Consultants Wereldwijd
PassiveHouse Designers / Consultants Worldwide (20180911)

In Europa zijn er veel professionals die de cursus met goed gevolg hebben afgerond:

PassiveHouse Designers Europa
PassiveHouse Designers Europa (20180911)

Echter in Nederland is een inhaalslag nodig:

PassiveHouse Designers BeNeLux
PassiveHouse Designers BeNeLux (20180911)

Met deze leergang wordt professionals de gelegenheid geboden om diepgaand kennis op te doen over het technisch ontwerpen en bouwen van financieel-economisch haalbare passiefhuizen. De leergang van 80 modules, leidt op voor de kwalificatie “Certified Passive House Designer / Consultant”, waarvoor onder auspiciën van het Passive House Institute een extern examen dient te worden afgelegd. De deelnemer leert hoe een Passiefhuis (in nieuwbouw en in renovatie) te ontwerpen en te doen realiseren vanuit architectonisch, bouwtechnisch, bouwfysisch, installatietechnisch en financieel-economisch perspectief. De karakteristieken van het passiefhuis worden behandeld, waarna gedetailleerd wordt ingegaan op de bouwfysische en constructieve aspecten van het passiefhuis. Er wordt ervaring opgedaan met het rekenprogramma Passive House Planning Package (PHPP) en na het vervolledigen van deze uitgebreide cursus weet met waar Nederland zijn stroom vandaan haalt en hoe om te gaan met de uitdagingen die we de komende jaren tegemoet zien om Nederland op een efficiënte manier een stukje groener te maken. Waarbij de bewoners een gezond en comfortabel leefklimaat hebben.

Achtergrond leergang

Een passiefhuis is een constructiewijze voor nieuwbouw en renovatie waarmee een buitengewoon laag warmtevraag van maximaal 15 kWh per m2 vloeroppervlakte op jaarbasis. Met een gezond binnenklimaat en goede luchtkwaliteit in zomer en winter. Daarmee presteert het Passiefhuis veel beter dan een NOM of een BENG woning. De Europese Commissie heeft besloten de ontwikkeling van passief bouwen en renoveren krachtig te stimuleren, in het Brussels gewest is het voor nieuwbouw al sinds 2015 verplicht. De feitelijke marktontwikkelingen vinden echter pas plaats als in heel Europa een voldoende groot aantal architecten en adviseurs beschikbaar is die voldoende, specialistische kennis hebben om de specifieke problematiek van het ontwerpen en uitvoeren van passiefhuizen aan te kunnen.

Voor wie is de leergang bedoeld

Deze cursus is geschikt voor medewerkers die klimaat, duurzaam en energieneutraal bouwen actief aansturen bij provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. Voor architecten en professionele opdrachtgevers die zich willen onderscheiden als deskundig op het gebied van energiezuinig bouwen. Voor adviseurs (energiedeskundigen, installatie-adviseurs, bouwkundig adviseurs) en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Na het doorlopen van de leergang kunnen de deelnemers desgewenst een examen afleggen, waarna bij goed gevolg het internationale certificaat Certified Passive House Designer of Certified Passive House Consultant wordt uitgereikt en registratie plaatsvindt in de internationale database. (www.passivehousedesigners.eu)

Bij- en nascholing in de wet op de architectentitel

Wereldwijd worden er studie-uren toegekend bij het volgen van deze erkende training, deze leergang voldoet aan de jaarlijkse verplichting tot bij- en nascholing (Wet op de Architectentitel), waardoor BNA architecten voor het jaar 2018 en 2019 voldoen aan het verplicht aantal studie-uren.

Indeling programma & Data

Deze leergang vindt plaats in op verschillende locaties en kent 20 dagdelen. Deze dagdelen zijn verspreid op 6 dagdelen zelfstudie (PHPP, praktijkboek PassiefBouwen) + voorbereiding examen, 6 dagdelen e-learning (Engels) en 18 dagdelen, verdeeld over 10 dagen in de eerste helft van 2020.

Introductie is gepland op vrijdag 13 maart maart 2020, gevolgd door cursusdagen op:

Donderdag 19 en vrijdag 20 maart, donderdag 16 en vrijdag 17 april, donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2020.

De laatste twee cursusdagen en examentraining op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni 2020, waarbij een overnachting in Hasselt is inbegrepen in de prijs.

De examendata is gepland op zaterdag 27 juni 2020.

 

PH Designer / Consultant voorlopig programma 2020 (v1)
PH Designer / Consultant voorlopig programma 2020 (v1)

Cursusleiding en docenten

Gerben Bos, certificeerder en bestuurslid van de Stichting is de cursusleider en wordt bijgestaan door verschillende gerenommeerde docenten en architecten. Het huidige team bestaat uit:

Locatie

Hoofdlocatie is Utrecht, waarbij er ook uitgeweken kan worden naar Driebergen/Eindhoven/Rotterdam/Zwolle en gekeken wordt naar de woonplaatsen van de deelnemers. 

Prijs

€ 4.245, inclusief cursusmateriaal in het Engels, PHPP software, praktijkboek PassiefBouwen, e-learning en lunch, exclusief 21% btw en optionele examenkosten.

Een extra collega krijgt € 500 euro reductie op de prijs.

Voor deelnemers, architecten en adviseurs, die aangesloten zijn bij de Stichting PassiefBouwen en iPHA leden bedragen de kosten € 3.745, exclusief 21% btw. Een extra collega krijgt ook € 500 euro reductie op de deze prijs.

De cursus gaat door bij deelname van minimaal 10 personen.

Aanmelden

Aanmelden kan via onze website https://www.passiefbouwen.nl/cursussen/inschrijven Voor vragen kan men contact opnemen op het telefoonnummer 0888-58 58 58 of een email sturen naar info@passiefbouwen.nl.