• Berichtcategorie:Nieuws

Het nieuwe vakevent Future Green City vindt van 24 t/m 26 november 2015 plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Future Green City toont visies en oplossingen voor een leefbare, duurzame en groene stad. Pijlers zijn stadsontwikkeling in het algemeen en infrastructuur, groen, water en de gebouwde omgeving in het bijzonder.

Gebleken is dat onze duurzame en energiebesparende uitgangspunten voor passief en energiezuinig bouwen perfect passen binnen het concept van Future Green City. Onder meer van Echte Energieprestatie (‘powered by PassiefBouwen’). Vanuit deze verbreding zijn er goede kansen om samen met Future Green City stappen vooruit te zetten en de belangen van velen in ons netwerk nog beter te behartigen. Daarom is in principe besloten een vorm van samenwerking met Future Green City op te zetten.

Zoals het organiseren van een Kennisplein Echte Energieprestatie. Uiteraard onder de ‘paraplu’ van onze missie om beter bouwen en betere gebouwen te bevorderen. Wij zijn er van overtuigd dat velen in ons netwerk zich binnen een dergelijke beurspresentatie kunnen vinden en er hun voordeel mee kunnen doen.

Er wordt gewerkt aan verdere invulling, met:

  • Informatie- en presentatietafels op het Kennisplein Echte Energieprestatie
  • Enkele ‘echte’ stands daar omheen, voor hen die zich groter/breder willen presenteren
  • Een aansluitend theater, waar workshops en presentaties vanuit de deelnemers zullen worden georganiseerd
  • Het in dit theater of elders (op het vakevent zijn nog twee theaters) in enige regelmaat verzorgen van keynote-speeches over het thema Duurzame Steden o.i.d.

Voor nadere informatie en deelname aan dit vakevent kunt u bij ons secretariaat terecht.

Zie ook www.futuregreencity.nl