• Berichtcategorie:Nieuws

DWA logo

DWA is een adviesbureau met ambitie. Wij hebben de ambitie om de kwaliteit van de werk-, productie- en woonomgeving te verhogen en gelijktijdig het energiegebruik en de milieudruk te verlagen. Doel is hoogwaardige en duurzame oplossingen aan te bieden, die passen binnen economische randvoorwaarden. Passief bouwen of renoveren is een aanpak om te komen tot zeer energiezuinige en comfortabele woningen, schoolgebouwen, kantoren en andere type gebouwen.

Het kenmerkende – en goed bij DWA passende – van deze aanpak is dat niet alleen het ontwerp op papier in orde moet zijn, maar het gerealiseerde gebouw door middel van metingen wordt gecheckt. Wij hebben aantoonbare ervaring met het ontwerpen, meten en certificeren van gebouwen volgens de PassiefBouwen standaard. Dienstverlening- advisering met betrekking tot materialen, componenten, detaillering t.b.v. passief bouwen- uitvoeren van PHPP-berekeningen om aan te tonen dat de PassiefBouwen-norm wordt behaald- bouwfysisch ontwerp- installatietechnisch ontwerp- uitvoeren van controlemetingen (blower-door-test, thermografie, luchtdebiet metingen ventilatie)- verzorgen van second opinion t.b.v. aanvraag Keurmerken ‘Ontworpen volgens PassiefBouwen’ en ‘Gebouwd volgens PassiefBouwen’ Referenties- Renovatie monumentale Latijnse school Middelburg tot passiefhuis- Middelharnis, nieuwbouw van woningen volgens passiefbouwen standaard- Second opinion op ontwerp en uitvoering volgens passiefbouwen norm- Ontwerp woningen Amstelveen- Ontwerp, uitvoering en monitoring buitenHUIS

Zie voor meer informatie www.dwa.nl

Contactgegevens Ir. Hans Buitenhuis

E-mail: buitenhuis@dwa.nl

Telefoon: 088 – 163 53 43

Mobiel: 06 – 22 90 96 68