De Adviesraad is de technische ruggengraad van Stichting PassiefBouwen. Vertegenwoordigd door zeer deskundige personen die gespecialiseerd zijn in dit bouwconcept of op andere wijze hun sporen hebben verdiend in de wereld van het terugdringen van het primaire energieverbruik in gebouwen.

De adviesraad staat de Stichting bij in gevallen waar het bestuur een breed gefundeerde mening nodig heeft, dit kan zijn bij het bepalen of toepassen van normen van (internationale) regelgeving rondom PassiefBouwen in de praktijk.

De adviesraad borgt hiermee mede de onafhankelijkheid van de Stichting en zorgt tot op de hoogste ambtelijke niveaus dat de voordelen van dit bouwconcept blijvend onder de aandacht blijven. Enkele leden van de adviesraad worden regelmatig als spreker gevraagd op te treden.

Kristinsson architecten

Erevoorzitter
De heer prof. ir. J. Kristinsson
DEVENTER
j.kristinsson@kristinsson.nl
www.kristinsson.nl.

 


Marktmonitor logoMarktMonitor
De heer ing. W. Hooijkaas
WOERDEN
w.hooijkaas@marktmonitor.com
www.marktmonitor.com

 


Niemand logoNieman Groep
ir. H. J. J. Valk

TNO
De heer ir. W.A. Borsboom
DELFTtno-kennis-voor-zaken
wouter.borsboom@tno.nl
www.tno.nl
TNO
De heer Dr. Henk Kaan
HAARLEM
hf.kaan@gmail.com

Trecodome roosendaalTrecodome
De heer ir. J.M. Boonstra
ROOSENDAAL