De architectenraad van Stichting PassiefBouwen vertegenwoordigen het netwerk van architecten en adviesbureaus die lid zijn van de stichting. Zij handelen uit naam van de stichting richting brancheorganisaties, kennisinstellingen, hogescholen en universiteiten en behartigen de belangen van hun achterban. Gezamenlijk doel hiervan is de passieve bouwwijze beter op de kaart te krijgen.

De adviesraad bestaat uit een select clubje architecten met grote passie voor- en ervaring met- passief bouwen. Enkele van hen hebben zelfs bij het Duitse Passief Haus Institut de opleiding Passiefhaus-Planer gevolgd. Bij technische vraagstukken op het vlak van ontwerp, materialisatie of BIM is de architectenraad aanvullend aan de adviesraad.

De hierna genoemde architecten zijn kandidaat leden van de architectenraad die vanaf 1 januari 2017 operationeel zal zijn.


Silke Elsässer, Architect en certified Passive Hause Designersilke-elsasser-3

 

 

 

 

 


Andries Laane, Architect directeur Villanova Architectenandries-laane

 

 

 

 

 


Henk Middelkoop, Architect en certified Passive Hause designerhenk-middelkoop-2

 

 

 

 

 


Ruud Room, Architect en Passiefbouwen ambassadeurruud-room-2

 

 

 

 

 


Arjen Weijer, Architect en certified Passive Hause Designerarjen-weijer

 

 

 

 

 


 

Ben Westenburger, Eigenaar Rothuizen Architecten en Stedebouwkundigenbenwestenburger