Thermisch comfortabel

Een passief gebouw is extreem goed geïsoleerd. Daardoor is er vrijwel geen verschil tussen de oppervlaktetemperatuur van de wanden en de binnenlucht en dat ervaren we als comfortabel.

Bovendien is de oppervlaktetemperatuur gelijkmatig, doordat ook de ramen extra goed geïsoleerd zijn. Mensen ervaren ook deze “symmetrische temperatuurverdeling” als aangenaam en comfortabel.

Een passief gebouw is bovendien geheel tochtvrij. Zorgvuldige uitvoering van de details moet naadloos aansluiten van de bouwkundige componenten verzekeren. En voor allerlei simpele zaken als bijvoorbeeld brievenbussen bestaan tochtvrij, gesloten oplossingen. Ook tochtvrij zijn ervaren mensen als een grote bijdrage aan het ervaren comfort.

Een passief gebouw zal vrijwel altijd beschikken over balansventilatie met warmteterugwinning. Dat betekent dat in het koude seizoen de frisse buitenlucht bijna op kamertemperatuur binnenkomt zonder de kouval die we kennen van ouderwetse roosters boven het raam. Ook dit ervaren we als een grote comfortverbetering.

De zuid oriëntatie van een passief gebouw zorgt ervoor dat de hoogstaande zomerzon gemakkelijk kan worden buitengesloten. Daardoor kan een passief gebouw ook ’s zomers thermisch comfortabel zijn.

Gezond binnenklimaat

De optimale kierdichting voorkomt infiltratie van ongefilterde buitenlucht zodat luchtjes, pollen en stofdeeltjes uit de lucht worden gefilterd voordat deze wordt binnengeblazen. Net als in een personenauto worden deze opgevangen door een (koolstof-)filter dat bij het onderhoud wordt vervangen. De binnenlucht is hierdoor van een betere kwaliteit dan de buitenlucht, iets waar mensen met gevoelige luchtwegen veel baat bij blijken te hebben. Voor astma patiënten is er nog de mogelijkheid om een fijnstoffilter te plaatsen, waardoor ook de kleinste deeltjes worden gefilterd.

Laagste energievraag (Trias Energetica)

Een passief gebouw heeft de laagste energievraag vergeleken met andere concepten. Met de PHPP wordt tot 0,5kWh per vierkante meter op jaarbasis nauwkeurig berekend hoe hoog (lees: laag) deze uitkomt. Door deze lage energievraag is een passief gebouw eenvoudig energieneutraal of nul op de meter te maken. Wat je niet verbrukt hoef je immers ook niet op te wekken, op te slaan of met de salderingsregeling te verrekenen met je netbeheerder. PassiefBouwen komt maximaal tegemoet aan de Trias Energetica.

triasenergetica[1]

Lage exploitatiekosten (TCO: Total Cost of Ownership)

Door de eerder genoemde lage energievraag is er voor de lokaalverwarming nauwelijks nog een verwarmingsinstallatie nodig. Zeker gebouwtypen van beton of steen die een grote thermische buffer hebben vrijwel geen temperatuurschommelingen tussen dag en avond waardoor er niet hoeft te worden bijgestookt. Lichtere gebouwen kunnen bij een zonnige dag ‘s-avonds wel een graad verwarmingsbehoefte hebben, maar ook hiervoor is maar heel weinig verwarmingsvermogen nodig. Omdat hierdoor de verwarmingsinstallatie en het afgisftesysteem grotendeels achterwege kan blijven dalen de exploitatiekosten. Minder onderhoud en op termijn ook geen vervanging van een ketel komt ten goede van de TCO. Hierdoor scoort een passief gebouw qua TCO lager dan gebouwconcepten die zich meer richten op techniek.