JURYRAPPORTEN EN PROJECTEN
Onderstaand treft u de juryrapporten aan van de PassiefBouwen Awards van de laatste jaren.
Hierin wordt duidelijk welke in het betreffende jaar gerealiseerde en gecertificeerde passief-projecten genomineerd waren en uiteindelijk al dan niet een Award hebben gewonnen. Ook de projecten zijn ‘gepromoveerd’ tot de PassiefBouwen Eredivisie zijn hierin opgenomen.

Juryrapport PassiefBouwen Awards 2016

Juryrapport PassiefBouwen Awards 2015

Juryrapport PassiefBouwen Awards 2014

Juryrapport PassiefBouwen Awards-2013

In de eerste weken van het nieuwe jaar richt de Stichting PassiefBouwen zich op de PassiefBouwen Award, een jaarprijs die wordt toegekend en uitgereikt aan een afgebouwd passief project uit het voorafgaande jaar en daarvoor het certificaat Gebouwd Volgens van het keurmerk PassiefBouwenKeur® heeft ontvangen.

Het bestuur stelt de lijst met genomineerde passief projecten vast. De jury van de PassiefBouwen Award bestaat uit een delegatie van het bestuur en een delegatie vanuit de Adviesraad PassiefBouwen, met dien verstande dat er geen persoonlijke betrokkenheid tussen juryleden en één van de genomineerde projecten mag zijn.

Tijdens Building Holland wordt de winnaar van de PassiefBouwen Award bekendgemaakt en worden de Awards uitgereikt.

Op basis van de verscheidenheid aan ingezonden projecten is het aantal toe te kennen Awards de afgelopen jaren gegroeid van 2 naar 4. Naast een Award voor Woningen Nieuwbouw en één voor Woningen Renovatie werd eerst een Award voor Overige Gebouwen toegevoegd.