• Berichtcategorie:Nieuws

Toen Chris Zijdeveld en Hendrik Nolles tien jaar geleden de Stichting PassiefBouwen.nl startten, wisten ze dat die stichting niet net zo snel resultaat zou bereiken als andere stichtingen die ze samen hadden geleid.

De Stichting HR Ventilatie, die was opgericht om voor balansventilatie met warmteterugwinning 30% marktaandeel in de nieuwbouw te bereiken, werd tenslotte opgeheven bij 50% marktaandeel. De Stichting Lage Temperatuur Verwarming werd opgeheven toen de gepropageerde techniek vrijwel gemeengoed in de bouw was geworden.

De doelstelling om passief bouwen tot norm te maken in de Nederlandse nieuwbouw en renovatie zou voorzienbaar een langere adem vragen.

Desondanks zijn al heel wat passief gebouwen tot stand gekomen. In nieuwbouw en in renovatie. Maar er is nog veel te doen. Dat passief bouwen en renoveren in algemene zin een uitstekend product oplevert lijkt in ruime kring bekend. Dat het met de juiste kennis en aandacht eigenlijk niet moeilijk is blijkt veel minder bekend. Dat de luchtkwaliteit en thermisch comfort in zomer en winter superieur zijn wordt nog veel te vaak in twijfel getrokken. Hardnekkige misverstanden en vooroordelen zijn nog lang niet alle uit de weg geruimd.

Er is kortom nog veel te doen voordat in Nederland de kwaliteit in nieuwbouw en renovatie die noodzakelijk is ook werkelijk gemeengoed zijn geworden.

De huidige voorzitter en secretaris hebben, mede gezien hun leeftijd, gezocht naar opvolgers, die met nieuw elan op de ingezette weg verder kunnen gaan en op de behaalde resultaten kunnen voortbouwen.

Zij hebben die gevonden in Frank Grootenboer en Gerben Bos, die als respectievelijk voorzitter en secretaris/penningmeester het huidige dagelijks bestuur, per 1 januari 2016, zullen opvolgen.

Hun kwaliteiten en ervaring vormen een garantie voor een versterkt voortzetten van de Stichting PassiefBouwen.nl

Het is tekenend voor hun inzicht dat zij hun nieuwe functie slechts op zich wilden nemen als de oude bestuursleden bereid waren nog minstens een jaar op de achtergrond en eventueel zelfs soms op de voorgrond aan de stichting steun wilden blijven geven.

De Stichting PassiefBouwen.nl zal dus in 2016 ongetwijfeld veel van zich laten horen.

Korte kennismaking Frank Grootenboer

Na zijn loopbaan in de financiële dienstverlening heeft Frank vijf jaar geleden mede aan de wieg gestaan van het ICDuBo in Rotterdam. Vanaf dat moment houdt hij zich bezig met zijn passie: Duurzaam Bouwen, ontstaan vanuit zijn interesse in de bouw. Hij wilde vroeger architect worden en heeft als nevenactiviteit ook diverse woningen ontworpen en gerealiseerd. Na zijn 40e verjaardag heeft Frank besloten een carrièreswitch te maken. Hij heeft inmiddels een solide netwerk in de bouw en is betrokken bij diverse projecten in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Hij leidt voor diverse gemeenten projecten voor woningverbetering en heeft het regionale energieloket van de regio Rijnmond en Haaglanden mede vormgegeven. Ook is hij wekelijks te zien op RTL4 in het tv-programma ‘Ons Huis Verdient Het’. Frank ziet passief bouwen als ‘de heilige graal’ van duurzaam bouwen en ziet uit naar zijn rol als voorzitter van de Stichting PassiefBouwen.nl.

Korte kennismaking Gerben Bos

Bouwen heeft Gerben van huis uit meegekregen. Al tijdens zijn studie aan de Erasmus Universiteit heeft hij zestien jaar geleden adviesbureau Bergenbos opgericht. Dit bureau heeft zich inmiddels gespecialiseerd in energiezuinig (ver)bouwen en renoveren. Sinds hij in het jaar 2002 in aanraking kwam met passief bouwen heeft hij dit niet meer los kunnen laten en alles in het werk gesteld om passief bouwen onder de aandacht te brengen. Dit heeft onder meer geresulteerd in zijn zelf gebouwde passiefhuis Villa Lucia, met een groot aantal bezoekers per jaar. Door te wonen en te werken in een passiefhuis ervaart Gerben dagelijks hoe aangenaam het is om in een passiefhuis te mogen wonen en hoeft hij bovendien geen medicijnen tegen allergieën meer te gebruiken. Als erkend thermograaf, blowerdoortester, PHPP en DesignPH-specialist is Gerben in staat de stichting op inhoudelijk vlak te ondersteunen. Gerbens passie is passief bouwen en hij kijkt uit naar zijn rol als bestuurder van de Stichting PassiefBouwen.nl.