• Berichtcategorie:Nieuws

Introductie Praktijkboek Passiefhuis

Energieneutraal bouwen wordt een steeds belangrijker begrip voor de Nederlandse bouwsector. Daarom is de ontwikkeling en stimulering van bewezen bouwmethoden die hier een bijdrage aan leveren cruciaal voor innoverende bouwbedrijven. Het passiefhuisconcept is zo’n methode, die door SBRCURnet en de Stichting Passiefbouwen.nl vertaald is naar praktische toepasbaarheid in de vorm van Praktijkboek Passiefhuis. Met dit boek is de methode op een laagdrempelige manier toegankelijk geworden voor de gehele bouwsector. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen.

Aan de hand van het Praktijkboek Passiefhuis kunnen bouwbedrijven komen tot een beter inzicht en meer vakmanschap in passief bouwen. Deze bewezen techniek zorgt voor forse energiebesparing, die toegepast kan worden bij zowel renovatie als in de nieuwbouw. Verhagen: “PassiefBouwen gaat bouwbedrijven helpen te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van energiebesparing.”

Europese wetgeving stelt dat vanaf 2020 (januari 2021) alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis vanaf 2018. De overheid is bezig met de vertaling van deze eisen naar de Nederlandse situatie.

Maxime Verhagen wees op de essentiële rol van passief bouwen in het loslaten van EPC als de indicator voor de energieprestatie van gebouwen, met daarvoor in de plaats de meting in kilowattuur van maximale energiebehoefte per vierkante meter per jaar. “Een goede zaak dat dit in een Praktijkboek is vastgelegd.”

Namens de Stichting PassiefBouwen.nl overhandigde voorzitter Ir. Chris Zijdeveld (links) het boek, namens SBRCURnet was directeur Jack de Leeuw (rechts) van de partij. Hiermee benadrukken de kennispartners hoe belangrijk deze innovatieve bouwmethode is en dat de toegevoegde waarde zowel een energie- als kostenbesparend karakter heeft.