Passiefhuizen in nederland

Omschrijving
De term passiefhuis staat voor een specifieke bouwstandaard voor woningen met een comfortabel binnenklimaat, gedurende zowel het zomer- als het winterseizoen, met een beperkt verwarmingssysteem en zonder de toepassing van actieve koeling. Dit houdt een zeer goede thermische isolatie en zeer goede lucht-kierdichting van de constructie in, terwijl verzekerd is van een goed binnenklimaat door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmteterugwinning.

Het passiefhuis-concept is technisch realiseerbaar met in Nederland gangbare bouwsystemen. Het concept leidt tot woningen met een energiegebruik dat veel lager is dan bij de huidige epc-eis van 0,8.

Wanneer er een vraaggestuurde markt is, kan er vanuit de bewoners meer vraag naar passiefhuizen ontstaan. De bekendheid met het concept is echter nog zeer beperkt. Aangezien de markt in Nederland aanbod gestuurd is, is het belangrijk met name gemeenten, aanbieders en ontwikkelaars van woningen bekend te maken met het passiefhuis.

Auteur
Ir. Chiel Boonsta
Ir. Ragna Clocquet
Ir. Loes Joosten

Prijs
€ 34,95

Te bestellen via
www.aeneas.nl