Passiefhuis Irislaan in Waalre

Plaats:Waalre
Omvang:239 m2 / 817,6 m3
Bijzondere Aspecten:

Installatietechniek

Om medische redenen was een schoon binnenklimaat en goede ventilatie een zeer belangrijke eis. Hiervoor is een systeem gekozen met daarbij de( passiefhuis gecertificeerde), Paul Novus 450 ventilatie unit. Deze heeft warmte terugwinning, is bijzonder stil en voorzien van een volledig traploos geregelde bypass. De ventilatielucht wordt extreem gelijkmatig door de woning verdeeld. Om dit te bewerkstelligen lopen de luchtaanvoer- kanalen door de vloeren naar brede uitblaas sleuven onder de ramen. De inblaassnelheid is zo laag dat de luchtstroom niet wordt gevoeld en ook niet te horen is.

De aanvoerlucht wordt tevens in de zomer gekoeld en in de winter voorverwarmd. Vóór de WTW is een warmte wisselaar in het aanvoerkanaal aangebracht. Deze wordt gevoed met een 150 meter lange, horizontale bodem wisselaar, die op 2 meter diepte in de tuin ligt.

Voor de vloer verwarming en de warm water voorziening kon geen gebruik gemaakt worden van een warmtepomp. Een lucht/water warmtepomp viel vanwege geluidseisen in de parkachtige omgeving af. Een grond warmtepomp was vergunnings-technisch niet haalbaar. Het perceel ligt in een waterwingebied. Uiteindelijk is een HR combi gasketel van Remeha buiten de isolatieschil geplaatst (ter voorkoming van een koudebrug van de rookgasafvoer), die achteraf (februari 2018) nog in lijn met een zonneboiler is gezet. Hiermee is eigenlijk een hybride systeem ontstaan: een WTW+Bodemwisselaar+CV+Zonneboiler

Het huis is voorzien van uitsluitend LED verlichting.

Voor de afzuiging in de keuken is gekozen voor een recirculatiesysteem met dubbele koolstoffilter om een koudebrug via een externe afzuiging te voorkomen.

Duurzame energie opwekking (8000kWh stroom en 3908 kWh thermisch)

Het platte dak aan de achterzijde van de woning biedt ruimte voor een groot aantal zonnepanelen die volledig op het zuiden gericht zijn. Direct na oplevering zijn daar 21 PV panelen gemonteerd met 5.67 kWp geïnstalleerd vermogen. In april 2018 (volgende week) wordt het dak maximaal uitgenut en komen er nog 12 PV panelen bij. Het totaal aantal PV panelen is dan 33 met 8.9 kWp vermogen. Op basis van de 2017 gerealiseerde opbrengst gaat dat minimaal 8000 kWh per jaar aan stroom opleveren (op basis van werkelijk gemeten opbrengst).

In februari 2018, zijn er 6 thermische zonnepanelen en een 300 liter zonneboiler van Remeha geïnstalleerd. Deze combinatie moet 3908 kWh per jaar aan warmte gaan opleveren. Door het grote aantal panelen en de relatieve steile helling waarin deze geplaatst zijn, is het mogelijk om ook in het voor en naseizoen maximaal op het warmwater te besparen. De over productie in de zomer wordt gebruikt om het zwembadwater bij te verwarmen.

Met een specifieke primaire energievraag van 45 kWh/(m2a) volgens PHPP (warmtapwater, warmte en hulpenergie) is de jaarlijks primaire energievraag 10737 Kwh. Met een totale duurzame energieopwekking van 11908 kWh is dit passieve huis nu dus volgens PHPP, op jaarbasis “0 op de meter”!

Opdrachtgever:Peter & Hanne Snel
Architect:Lex Beusen, Beusen Architecten Waalre
Adviseur Passiefbouwen:Bouwtechnisch Adviesviesbureau Ad Wouters
Controle:Woningborg Groep, Gouda
Bouwer:Van Santvoort Bouw B.V.
Nummer Certificaat:17.WN.006
Datum Certificaat Ontworpen:25/09/2015
Datum Certificaat Gebouwd:23/06/2017