Volgens het kabinet Rutte III moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het gas af. Aan het eind van de regeerperiode, in 2021 dus, worden nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen niet meer verwarmd met aardgas. De doelen moeten aan het eind van de kabinetsperiode zijn gehaald. En als je hier niet van schrikt, dan misschien wel van dat er ruim 600 miljoen minder wordt uitgetrokken voor de vergoeding voor zelf opgewekte energie. De salderingsregeling’, zoals voor zonnepanelen, wordt hervormd.

Tekst: Frank Grootenboer, Voorzitter stichting PassiefBouwen

#hoedan, vraagt iedereen met een beetje technisch inzicht zich af, want elektriciteit maken we voor bijna 60% van aardgas? Dus als we onze woningen niet meer met aardgas mogen verwarmen, dan vast ook niet met uit aardgas opgewekte elektriciteit. Elektriciteit die we hoofdzakelijk  in de zomer op ons eigen dak opwekken mogen we van het nieuwe kabinet ook niet meer salderen (lees: ‘meenemen’) naar de winter.

Dat laatste is best jammer, want de salderingsregeling is een goede stimulans die nodig is om particulieren te verleiden om zonnepanelen te plaatsen. Maar hij is ook behoorlijk misleidend. Je kunt nu eenmaal niet simpelweg je jaarverbruik grotendeels in de zomer opwekken en in de winter weer uit het net halen. Dat is jezelf voor de gek houden en in dat opzicht is het goed dat deze regeling wordt hervormd.

Opbrengsten

Feit is dat ieder gebouw met een goede zuid-oriëntatie zonnepanelen zou moeten plaatsen; punt. Ons consumptief energieverbruik stijgt nog steeds en we moeten zo veel mogelijk zelf proberen onze energie op te wekken. Dat lukt in de winter niet en daar moeten we iets mee: accu’s, seizoensopslag, waterstof op wijkniveau, dat gaat er vast allemaal komen. Daarmee kunnen we ons consumptieve energieverbruik in de toekomst grotendeels zelf opwekken.

Maar het kabinet Rutte III heeft het over de verwarming van onze woningen. In Nederland is het gemiddelde gasverbruik van een huishouden ongeveer 1.500 m3 per jaar. Dat is

15.000 kWh elektriciteit (1 kuub gas = 10 kWh elektriciteit).

Met de huidige mix van opwekking uit aardgas, kolen, kernenergie en wind is de verliesfactor 2,6 (transport, warmte) waardoor we voor 1.500 kuub gas 39.000 kWh (2,6×15.000) aan de bron verstoken. Zelfs met de allerbeste warmtepomp met een COP van 5 blijft er nog altijd zo’n 8.000 kWh over. Een zonnepaneel levert in de wintermaanden maar 25% van het opgegeven rendement, dus je hebt ruim 30.000 kWh (4  x 8.000 kWh) opgewekt vermogen nodig om in de winter je huis mee te verwarmen. Ter info: op één eengezinswoning passen maximaal 15 zonnepanelen, in het gunstigste geval goed voor zo’n 5.000 – 7.000 kWh per jaar.

#hoedan?

We moeten er alles aan doen om te zorgen dat onze woningen geen verwarming meer nodig hebben. Als we woningen goed oriënteren, voldoende kierdicht maken, extreem goed isoleren, drie-laags glas toepassen en ventileren met warmte terugwinning, dan hebben woningen helemaal geen verwarming nodig. #hoedan? Omdat het warmteverlies dan zo laag is (maximaal 15 kWh/m2/jr) dat de interne warmte en de winterzon voldoende zijn om een comfortabele temperatuur vast te houden. Je woont als het ware in een grote thermische accu. PassiefBouwen noemen ze dat, dat is iets nieuws uit de jaren ’90 van de vorige eeuw en gebaseerd op een saai principe dat natuurkunde heet. Je krijgt er bovendien ‘gratis’ het hoogste comfort en de beste binnenlucht kwaliteit bij.

En met die zonnepanelen? Daar wekken we onze consumptieve elektriciteit mee op, dat is al moeilijk genoeg.

De salderingsregeling is een goede stimulans die nodig is om particulieren te verleiden om zonnepanelen te plaatsen. Maar hij is ook behoorlijk misleidend. Afbeelding: Businessinsider.nl.

Conclusie: Rutte III = gasloos = einde salderingsregeling = Passief!

 

Opbrengst zonnepanelen over een jaar gezien. Bron: Zonnepanelen.nl

 

Passiefhuisplus en -premium

Om tegemoet te komen aan de vraag naar ‘energieneutraal’, ‘zero carbon’, ‘nul op de meter’ en meer van dit soort regionale labels, komt PassiefBouwen met twee extra varianten: PassiefhuisPlus en -Premium.

Internationaal is inmiddels bewezen dat het Passiefhuis principe het meest energiezuinige bouwprincipe is. Maar er blijft altijd nog een hele kleine (primaire-) energievraag over. PassiefBouwen hanteert hiervoor de PER (Primairy Energy Recources) methode. Elektriciteit uit je stopcontact kost door alle verliezen 2,6 x meer primaire energie in de centrale. De PER methode neemt dit mee en bestraft deze verliezen.

Een zonnepaneel levert in de wintermaanden maar 25% van het opgegeven rendement, dus je hebt ruim 30.000 kWh (4 x 8.000 kWh) opgewekt vermogen nodig om in de winter je huis mee te verwarmen. Dat is op een dak van een eengezinswoning niet haalbaar.

De Plus en Premium varianten van PassiefBouwen zijn de energieneutrale varianten, gebaseerd op het ongewijzigde Passiefhuis principe, dat hier ‘Classic’ wordt genoemd. Bij deze variant wordt alleen gekeken naar het maximale energieverbruik voor ruimteverwarming per m2/jaar met een maximum aan primaire energie op jaarbasis. De Plus en Premium variant gaan een stuk verder en nemen ook het tapwater, verlichting en consumptieve energieverbruik mee. De vaststelling van de ambitieuze minimumeisen wordt berekend door middel van de PER methode, waarbij altijd met primaire hernieuwbare energie (aan de bron) wordt gerekend.

 

Deze pagina’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting PassiefBouwen.nl. Deze stichting bevordert passief bouwen in ons land.

Passief bouwen leidt tot comfortabele gebouwen, met een goed binnenklimaat, toekomstwaarde en een aanzienlijke besparing op energiekosten