het partnership tussen Stichting PassiefBouwen en Duurzaam gebouwd is verstevigd met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De partijen gaan onder andere samenwerken om redactionele content te genereren en invulling te geven aan (nieuwe) evenementen. eerder dit jaar verstevigde de stichting al haar samenwerking met energiegids, waarbij het accent meer ligt op de energiecomponent. Met deze twee mediapartners is de stichting voldoende toegerust om haar boodschap de komende jaren breed onder de aandacht te brengen.

Tekst: Stichting PassiefBouwen


ondertekening samenwerkingovereenkomst
‘Als stichting hebben we de ambitie om de Nederlandse vastgoedvoorraad fors te verduurzamen’, zegt Frank Grootenboer, voorzitter Stichting PassiefBouwen. ‘Daarom zoeken we actief naar partners als Duurzaam Gebouwd om onze kennis te delen.’ Hij zei dit tijdens de gezamenlijke ondertekening, met directeur Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd, van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

hoge standaard

Ook Walinga is overtuigd van de hoge standaard en toekomstbestendigheid van realisaties volgens de Passiefbouwen

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Wietse Walinga,

directeur Duurzaam Gebouwd (rechts) en Frank Grootenboer, voorzitter stichting PassiefBouwen (links).

wietse walinga en frank grootenboer

‘Als de Nationale klimaattop haar doelstelling
van 2030 wil halen, zullen we zoveel mogelijk woningen passief moeten renoveren’, aldus Frank Grootenboer.

 

methodiek: ‘We geloven erin dat Passiefb uwen één van de meest erkende en bewezen methodieken is. Als onafhankelijk kennisplatform willen we ons graag aansluiten bij de beste methodieken en marktspelers. We hebben veel partners die we op deze manier van bredere expertise kunnen voorzien.’ Onderdeel van de samenwerking is het onderbrengen van de websites Passiefhuismarkt.nl en Passiefhuismarkt.be bij de Stichting PassiefBouwen. Verder werken de partijen gezamenlijk aan content. ‘Dat houdt in dat we elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen’, vertelt Grootenboer. ‘Dat vertaalt zich onder andere in redactionele stukken als blogs en een gezamenlijke invulling van evenementen.’

 

congres met internationaal sausje

Het eerste wapenfeit binnen laatstgenoemde pijler is het organiseren van een congres met een internationaal sausje, gedurende het integrale bouwen vastgoedevent Building

Holland. ‘Ons doel is om met topsprekers binnen het thema Passief bouwen te inspireren binnen én buiten onze landsgrenzen’, geeft Walinga aan. ‘Daarnaast reiken we gedurende Building Holland de Passief bouwen award uit in verschillende categorieën.’ Verder krijgt Grootenboer een expertrol

binnen Duurzaam Gebouwd, waarin hij onder andere blogs zal publiceren en aan rondetafelgesprekken gaat deelnemen. ‘Ik verheug me om me te mengen onder de andere Duurzaam Gebouwd experts en een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het platform.’

 

uitstoot

Doelstellingen Klimaattop niet haalbaar zonder gebouwschil

tijdens de nationale Klimaattop in oktober 2016 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties
Holland. ‘Ons doel is om met topsprekers binnen het thema Passiefb uwen te inspireren binnen én buiten onze landsgrenzen’, geeft Walinga aan. ‘Daarnaast reiken we gedurende Building Holland de Passiefb uwen award uit in verschillende categorieën.’ Verder krijgt Grootenboer een expertrol

afspraken gemaakt om de uitstoot van co totaal 17,6 Megaton terug te dringen.

Eén van de bijdragen komt van het initiatief van 90 gemeenten en provincies voor het creëren van gasloze wijken. Op dit moment gebruiken zeven miljoen huishoudens aardgas om het huis te verwarmen. De bedoeling is dat het grootste deel daarvan vanaf 2030 de energie niet meer uit aardgas haalt.Dat is al over dertien jaar.

Een geweldig ambitieuze doelstelling die echter onhaalbaar is met elektriciteit als vervangende energiebron alleen. We hebben in 2030 immers nog lang geen 100% groene stroomopwekking. Er kan in de wintermaanden dus niet voldoende

groene stroom worden opgewekt om onze woningen met een warmtepomp te verwarmen. Zeker niet op ons eigen dak, want salderen is subsidie en die is tijdelijk. Gasloos is alleen CO2 winst als we de schil extreem goed isoleren en kierdicht

maken en daarmee het primaire energieverbruik minimaliseren. Dan kunnen we ons warme tapwater en het beetje verwarmingsvermogen dat we nog nodig hebben bijvoorbeeld ook met biogas produceren. Denk aan energie van lokale (pluim)vee stallen. Terug naar de bron met gas zonder Slochteren of Poetin.

 

Download hier de originele publicatie (pdf) :

partnership-passiefbouwen