Tubbergen Passieve Huurwoning-01Tubbergen Passieve Huurwoning 02

In Tubbergen zijn door Woningstichting Tubbergen twee huurwoningen gerealiseerd die nauwelijks energie nodig hebben voor het verwarmen van de ruimte. De corporatie had de ambitie om zonder complexe technische snufjes en puur op basis van hoogwaardige isolatie woningen te bouwen volgens het passiefhuisprincipe. Aan- nemer Dura Vermeer koos daarom voor het Ytong Cascosysteem van Xella in combinatie met innovatieve, Duitse detailleringen die de kans op luchtlekken minimaliseren.

Met een dikte van de wandpanelen van 200 millimeter en de combinatie met PIR-isolatie (maximaal 192 mil- limeter) krijgt de gebouwschil een Rc-waarde van 10 m2K/W , geheel conform de eisen van het PassiefBouwen Keur. Van de stichting PassiefBouwen kreeg het project al het certificaat ‘Ontworpen volgens PassiefBouwen Keur’, en als de blowerdoortest en de infraroodcontrole goed zijn doorstaan, volgt het predicaat ‘Gebouwd volgens PassiefBouwen Keur’. De woningen verbruiken op jaarbasis minder dan 15 kWh/m2 energie voor ruimteverwarming. Omdat de resterende, gebouwgebonden energie wordt opgewekt door de zonnepanelen, zijn de Tubbergse woningen energieneutraal.

Download hier de originele publicatie (pdf) :

passive-huurwoningen