de stichting PassiefBouwen.nl heeft het initiatief genomen nieuwe keurmerken te introduceren. naast de huidige keurmerken voor passieve nieuwbouw met een energievraag tot maximaal 15 kwh/ m2 per jaar voor ruimteverwarming en voor renovatie tot maximaal 25 kwh/m2 per jaar, komt er nu het PassiefBouwen Keur superieur. hierbij wordt een maximale energievraag voor ruimteverwarming tot slechts 10 kwh/m2 bereikt.

meeting passief huis

Door IR. Chris Zijdeveld, voorzitter stichting PassiefBouwen.nl en stichting echte energieprestatie

Bij een energievraag voor ruimteverwarming van maximaal 10 kWh/m2 is er bij gemiddelde woninggrootte slechts 100 m3 aardgas per jaar voor ruimteverwarming nodig. Een ambitie die met name gemotiveerde opdrachtgevers en gemotiveerde bouwteams zal aanspreken en waarmee een extra stap wordt gezet richting zo energiezuinig mogelijke bouw.

echte energieprestatie

Tevens is er een nieuwe stichting opgericht: de Stichting Echte Energieprestatie, ‘powered by PassiefBouwen’. Deze stichting gaat certifi aten afgeven die inzicht geven in de echte energievraag voor ruimteverwarming van gebouwen in kWh/m2 per jaar. Dat is nodig omdat de berekende EPG (Energie Prestatie Gebouwen), die bij de bouwaanvraag moet worden overlegd, geen maat is voor de energiebehoefte. Dit leidt onder andere tot woningen waar een hoge energiebehoefte (vier keer zo hoog als bij passief bouwen) wordt goedgepraat met PV-panelen. Daardoor wordt in het stookseizoen een onnodig hoog beroep gedaan op fossiele energie. Met de certificaten van PassiefBouwen.nl is gebleken dat de echte energievraag zeer betrouwbaar kan worden voorspeld. De Stichting Echte Energieprestatie zal gebruik maken van dezelfde methodieken. Naast het zuivere getal voor de energievraag, zullen de certificaten ook inzicht geven in de te verwachten prestatie van de technische installatie.

passief huis

grens op 40 kwh/m2

Als de energiebehoefte voor ruimteverwarming hoger komt

dan 40 kWh/m2 per jaar, zonder dat dit door een bijzonder efficiënte verwarmingsinstallatie omlaag wordt gebracht, zal op het certificaat worden aangegeven dat het gewenst is het ontwerp te herzien. Waar nodig zal voor zogeheten ‘nul-op-de-meter-woningen’ gewezen worden op de – enorme risico’s: ‘nul-op-de-meter’ is iets heel anders dan ‘nul-uit-de-portemonnee’. De terugleverregeling (salderingsregeling) is tijdelijk en er wordt in het stookseizoen onnodig veel fossiele energie gebruikt. Het elektriciteitsnet is niet klaar voor grootschalige toepassing en ‘all electric’ doet de deur dicht voor biogas . Woningcasco’s die vele jaren meegaan zijn tot slot slechter op thermisch comfort, luchtkwaliteit en energiegebruik, dan nu al zou kunnen.

overhandiging boek

namens de Stichting PassiefBouwen.nl overhandigde voorzitter ir. Chris Zijdeveld (links) het boek aan Maxime Verhagen (midden).

Namens SBrCUrnet was directeur Jack de Leeuw (rechts) van de partij. Hiermee benadrukken de kennispartners hoe belangrijk deze innovatieve bouwmethode is en dat de toegevoegde waarde zowel een energie- als kostenbesparend karakter heeft.

Passiefhuisconcept breed toegankelijk voor nederlandse bouwsector

Energieneutraal bouwen wordt een steeds belangrijker begrip voor de Nederlandse bouwsector. Daarom is de ontwikkeling en stimulering van bewezen bouwmethoden die hier een bijdrage aan leveren cruciaal voor innoverende bouwbedrijven. Het passiefhuisconcept is zo’n methode, die door SBRCURnet en de Stichting Passiefbouwen.nl vertaald is naar praktische toepasbaarheid in de vorm van Praktijkboek Passiefhuis. Met dit boek is de methode op een laagdrempelige manier toegankelijk geworden voor de gehele bouwsector. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door Bouwend Nederlandvoorzitter Maxime Verhagen.

Aan de hand van het Praktijkboek Passiefhuis kunnen bouwbedrijven komen tot een beter inzicht en meer vakmanschap in passief bouwen. Deze bewezen techniek zorgt voor forse energiebesparing, die toegepast kan worden bij zowel renovatie als in de nieuwbouw. Verhagen: ‘PassiefBouwen gaat bouwbedrijven helpen te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van energiebesparing.’

Europese wetgeving stelt dat vanaf 2020 (januari 2021) alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis vanaf 2018. De overheid is bezig met de vertaling van deze eisen naar de Nederlandse situatie.

Maxime Verhagen wees op de essentiële rol van passief bouwen in het loslaten van EPC als de indicator voor de energieprestatie van gebouwen, met daarvoor in de plaats de meting in kilowattuur van maximale energiebehoefte per vierkante meter per jaar. ‘Een goede zaak dat dit in een Praktijkboek is vastgelegd.’

Download hier de originele publicatie (pdf) :

superieur-keurmerk