Leeuwenhoekweg 58
2661 DD Bergschenhoek
Netherlands
Telefoon nummer: 010 30 27 709
Website: http://www.plangarant.nl/

PlanGarant heeft jarenlang ervaring met kwaliteitsborging en voert als onafhankelijke partij zowel in de ontwerp- en planfase (toetsing) als ook tijdens en na de uitvoering (toezicht) verschillende controles uit en toont aan of een bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit en contractuele afspraken. PlanGarant doet de kwaliteitsborging voor zowel nieuwbouw als ook renovatie/verbouw waaronder ook de toetsing van de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Onze producten en diensten kunnen apart of gecombineerd worden afgenomen of er kan gekozen worden voor ons totaalpakket aan kwaliteitsborging. Om de kwaliteit van bouwwerkzaamheden te garanderen en om er zeker van te zijn dat alles ook volgens de plannen, de wensen van de opdrachtgevers en de gestelde eisen van het Bouwbesluit wordt uitgevoerd, is het van belang dat een onafhankelijke partij deze kwaliteit controleert.

PlanGarant heeft jarenlange ervaring met kwaliteitsborging  bij nieuwbouw, maar ook bij renovaties/verbouw en voert verschillende controles uit zowel voor, tijdens als na de uitvoering. Na akkoord ontvangt u het certificaat ‘Goed Gebouwd’, een certificaat dat betekent dat de woning daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen en uitgangspunten. Een uitgangspunt wat geëist wordt door het PassiefBouwenKeur!